Research grants

 

Studies and personal skills     |   Journal and conference papers    |    Awards at technical exhibitions    |    Books    |    Patents    |     Research grants

 

I was/am manager of 2 research grants:

 • Multi-level digital development platform for electric vehicles ( MULTILEVEL ) PN-III-P1-1.1-TE-2019-0411
 • Innovative high efficiency solutions for urban electric transportation ( INHERIT ), PN-III-P2-2.1-PED-2019-4384

 

I was/am coordinator of 5 research grants:

 

 • BD scholarship Grant CNCSIS 2007-2010, Post-Doctoral Programme POSDRU/159/1.5/S/137516, UTCN Internal Competition CICDI-2017 no.1988/12.07.17,
 • UTCN- S.C. Electroprecizia Electrical Motors S.R.L., Săcele, tertiary contract (2015-2016),
 • UTCN- Continental Sibiu tertiary contract (MagLev) No.5004/15.02.2017 (2017-2018),
 • UTCN-Delonghi Scholarship grant 1096/05.09.2018,
 • Subsidiary contract no.4 of URBIVEL, POC-A1-A1.2.3-G-2-15, ID: P_40_333, MySMIS: 105565

 

I was/am resercher in over 20 research grants from 2007-2019:

 • 23. Powerfull Advanced N-Level Digitalization Architecture for models of electrified vehicles and their components (PANDA) - This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme under Grant Agreement no. 824256, Coordonator:Pr. Alain Bouscayrol, University of Lille, France
 • 22. Micro-invertoare cu densitate mare de putere si eficienta ridicata pentru surse regenerabile de energie – MICROINV, Actiunea: POC-A1-A1.2.3-G-2-15 Parteneriate pentru transfer de cunostinte, Nr. contract de finantare: 16/1.09.2016, ID: P_40_391, MySMIS: 105616, Director de proiect: Sl.dr.ing. Petre Dorel TEODOSESCU
 • 21. Advanced technologies for intelligent urban electric vehicles – URBIVEL - Contract no. 11/01.09.2016", project co-funded from the European Regional Development Fund through the Competitiveness Operational Program 2014-2020, POC-A1-A1.2.3-G-2-15 ID. D: P_40_333, MySMIS: 105565, Coordonator: prof.dr.ing. Claudia Steluta MARTIS
 • 20. Platforma Hardware in the Loop pentru testarea sistemelor de direcție asistată a autovehiculelor - Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Contractul de cercetare nr. 1988/12.07.17 , Competiţia Interna CICDI-2017, project manager: Mircea RUBA
 • 19. Micro-invertoare cu densitate mare de putere si eficienta ridicata pentru surse regenerabile de energie – MICROINV , ID: P_40_391, MySMIS: 105616 , POC, AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR Actiunea 1.2.3 PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE, UTCN coordonator, 2016-2021, project manager: Teodosescu Petre Dorel
 • 18. PN-III-CERC-PTE-2016 10PTE/2016, Serie de servo-motoare electrice fara perii cu armaturi realizate din materiale magnetice moi compozite, SMC4SERVO, coordonator ICPE, 2016-2018
 • 17. Tehnologii pentru vehicule electrice urbane inteligente URBIVEL, ID: P_40_333, MySMIS: 105565 , POC, AXA PRIORITARA 1 – CERCETARE, DEZVOLTARE TEHNOLOGICA SI INOVARE (CDI) IN SPRIJINUL COMPETITIVITATII ECONOMICE SI DEZVOLTARII AFACERILOR Actiunea 1.2.3 PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOSTINTE, UTCN coordonator, 2016-2021, project manager: Claudia Martis
 • 16. Strengthening the Research potential of CAREESD in the field of Electromechanical Systems and Power Electronics for Sustainable Applications, ESPESA, 692224/2015 H2020-TWINNing -2015
 • 15. Post-Doctoral Programme POSDRU/159/1.5/S/137516, project co-funded from European Social Fund through the Human Resources Sectorial Operational Program 2007-2013.
 • 14. Innovative power grid protection device against low power factor electronic loads, PCCA 2013, Nr. 60/2014 2013-2015
 • 13. ARC Project: Advanced supervision and dependability of complex processes: applications to power systems (2006-2012) ULB Bruxelles.
 • 12. FR: Optimisation technico-economique de la production d'electricite verte par des systemes hybrides (eolien-photovoltaique) de faible puissance
  EN: OptiSHER Project: Technico-economical optimization of green electricity production by small hybrid (wind and photovoltaic) systems (2008-2011).
 • 11. Masini cu reluctanta comutata electronic destinate aplicatiilor auto avansate, Contract de colaborare stiintifica si tehnologica bilaterala româno-slovaca dintre Universitatea din Zilina (Republica Slovaca) si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România). Finantatori: Unitatea Executiva pentru Finantarea Învatamântului Superior, a Cercetarii, Dezvoltarii si Inovarii din România (UEFISCDI) si Agentia pentru Cercetare si Dezvoltare din Republica Slovaca (SRDA), 2013-2014, contract integrat în programul CAPACITATI modulul III (contract nr. 647 / 15.04.13).
 • 10. Innovative wind energy conversion micro-system with direct-driven electric generator for residential uses - Beneficiar : Ministerul Educatiei si Cercetarii, UEFISCDI, Contract nr. 29/2012, PCCA 2012-2015.
 • 9. ADVANCED RELUCTANCE MOTORS FOR ELECTRIC VEHICLE APPLICATIONS - ARMEVA, COLLABORATIVE PROJECT – SMALL OR MEDIUM-SCALE FOCUSED, 2013-2016, research project (CP-FP), 2013-2016
 • 8. OPTIMAL LOW-NOISE ENERGY-EFFICIENT ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES FOR AUTOMOTIVE APPLICATIONS, 324329/2012 de tip FP7 IAPP, 2013-2016
 • 7. DESIGN, MODELLING AND TESTING TOOLS FOR ELECTRICAL VEHICLES POWERTRAIN DRIVES, 324345/2012 de tip FP7 IAPP, 2013-2016
 • 6. AUTOMOTIVE LOW-NOISE ELECTRICAL MACHINES AND DRIVES OPTIMAL DESIGN AND DEVELOPMENT -ALNEMAD. Beneficiar : Ministerul Educatiei si Cercetarii, UEFISCDI, contract nr. 181/2012, PCCA 2012-2015.
 • 5. Hardware-in-the-Loop Modular Platform for Testing the Energy Management of Competitive & Highly-Efficient Hybrid-Electric Vehicles” (HiTECH-HEV) - Poriect PCCA 191/2012, director Daniel FODOREAN, 3758900lei (din care buget de la stat 2809700lei si 949200 cofinantare. Durata de derulare: Iulie 2012 - Iunie 2015.
 • 4. VEHICUL HIBRID INTELIGENT PENTRU TRANSPORTUL INDIVIDUAL AL PERSOANELOR CU MOBILITATE REDUSÃ WHEEL-EE (de la englezescul WHEEL chair, E nergy- E fficient), este finanþat decãtre Consiliului Naþional al Cercetãrii ªtiinþifice din Învãþãmântul Superior (CNCSIS) implementat în cadrul Universitãþii Tehnice din Cluj-Napoca (UTCN), Cluj, Romania. Director de proiect: Daniel Fodorean
 • 3. Masini cu reluctanta variabila de performante îmbunatatite destinate aplicatiilor din procese industriale critice, Contract de colaborare stiintifica si tehnologica bilaterala româno-slovaca dintre Universitatea din Zilina (Republica Slovaca) si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România). Finantatori: Ministerele Educatiei din România si Republica Slovaca, 2011-2012, contract integrat în programul CAPACITATI modulul III (contract nr. 472 / 07.03.11).
 • 2. Echipamente tolerante la defecte controlate prin arhitecturi electronice de inspiratie biologica. Contract Parteneriate (PNCD II) nr. 12121 / 01.10.2008, finantat de CNMP. Parteneri: Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca, Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca, Centrul International de Biodinamica Bucuresti si S.C. ICPE - Institutul de Cercetari pentru Masini Electrice S.A. Bucuresti. Responsabil echipa de cercetare. 2008-2010. Director de proiect: Szász Csaba.
 • 1. Comanda avansata la distanta, monitorizarea si diagnoza actuatoarelor electromecanice liniare si rotative utilizate în sisteme industriale automatizate, Contract de colaborare stiintifica si tehnologica bilaterala româno-maghiara dintre Universitatea din Miskolc (Ungaria) si Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca (România). Finantatori: Ministerele Educatiei din România si Ungaria, 2008-2009, contract nr. RO 9/2007, ROID1) integrat în programul CAPACITATI modulul III. (contract nr. 27 /09.06.08).